08 December 2023

งานสัมมนาลูกค้ากลุ่มหมอหมู

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาลูกค้ากลุ่มหมอหมู และกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับความสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ และ น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล รวมไปถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร อาทิ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ รศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม และ ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ Renaissance Pattaya Resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี