บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดงานสัมมนา “สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566" และเสวนาเรื่อง "440,000 พันธุ์สัตว์ รอดหรือร่วง"
Bioscience Animal Health
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดงานสัมมนา “สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566" และเสวนาเรื่อง "440,000 พันธุ์สัตว์ รอดหรือร่วง"
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด   จัดงานสัมมนาวิชาการ Protable NIR ณ โรงแรม Mida Grande Hotel Dhavaravat
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ Protable NIR ณ โรงแรม Mida Grande Hotel Dhavaravat
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด (Protest kits) เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า VICTAM2024 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด (Protest kits) เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า VICTAM2024 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา
Read More
งานสัมมนา "Easimix On tour" ครั้งที่ 1
Nutrition Improvement
งานสัมมนา "Easimix On tour" ครั้งที่ 1
Read More
NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ 2024
Nutrition Improvement
NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ 2024
Read More
SIS New Year มอบของขวัญปีใหม่ 2024
Event
SIS New Year มอบของขวัญปีใหม่ 2024
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “BioChek ELISA Lab Trainings”
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “BioChek ELISA Lab Trainings”
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัดเข้าร่วมงานอบรม
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัดเข้าร่วมงานอบรม
Read More
ประชาสัมพันธ์สินค้างานสัมมนา "ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ" เขต3
Special Ingredient Service
ประชาสัมพันธ์สินค้างานสัมมนา "ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ" เขต3
Read More
งานสัมมนาลูกค้ากลุ่มหมอหมู
Nutrition Improvement
งานสัมมนาลูกค้ากลุ่มหมอหมู
Read More
เรียนเชิญคุณหมอทุกท่านเยี่ยมชมบูธ งานสัมนา CMUVC 2023 พบกับ กิจกรรมและของสัมนาคุณภายในงาน         ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2023 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
Pedex
เรียนเชิญคุณหมอทุกท่านเยี่ยมชมบูธ งานสัมนา CMUVC 2023 พบกับ กิจกรรมและของสัมนาคุณภายในงาน ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2023 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
Read More
ขอขอบพระคุณ บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ ทีมงานจาก บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม MARS PET CARE และ "APAC Pet Center" ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย และในเอเชีย แปซิฟิก ณ จังหวัดชลบุรี         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
Pedex
ขอขอบพระคุณ บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ ทีมงานจาก บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม MARS PET CARE และ "APAC Pet Center" ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย และในเอเชีย แปซิฟิก ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
Read More