ประชาสัมพันธ์สินค้างานสัมมนา "ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ"
Special Ingredient Service
ประชาสัมพันธ์สินค้างานสัมมนา "ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ"
Read More
กิจกรรม CRM "NIC Family Party"
Nutrition Improvement
กิจกรรม CRM "NIC Family Party"
Read More
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Campaign Tour Hongkong
Nutrition Improvement
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Campaign Tour Hongkong
Read More
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอ็มซี ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด ร่วมลงนาม สัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
News
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอ็มซี ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด ร่วมลงนาม สัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ร่วมกับทาง BioChek BV จัดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “BioChek Asia WetLab Training”  ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ประเทศไต้หวัน
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ร่วมกับทาง BioChek BV จัดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “BioChek Asia WetLab Training” ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ประเทศไต้หวัน
Read More
ในวันที่ 4/11/66 ทาง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน CU Vet Job Fair 2023  ณ อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  รับฟรี ของสัมนาคุณภายในงาน
Pedex
ในวันที่ 4/11/66 ทาง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน CU Vet Job Fair 2023 ณ อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับฟรี ของสัมนาคุณภายในงาน
Read More
ในวันที่ 2-5/11/2023 ทาง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน Chiangmai Pet Fair 2023 episode 5 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
Pedex
ในวันที่ 2-5/11/2023 ทาง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน Chiangmai Pet Fair 2023 episode 5 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
Read More
จัดงานสัมมนา หัวข้อ "เตาเผาซากสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรค ASFV  ให้ลูกค้า POKPHAND
Event
จัดงานสัมมนา หัวข้อ "เตาเผาซากสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรค ASFV ให้ลูกค้า POKPHAND
Read More
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงาน THONGLOR VET CAMP 2023
Pedex
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงาน THONGLOR VET CAMP 2023
Read More
อบรมการจัดการฟาร์มและระบบป้องกันทางชีวภาพ
Event
อบรมการจัดการฟาร์มและระบบป้องกันทางชีวภาพ
Read More
ตรวจระบบ Feed Additive and Pre- Nixture Quality System (FAMI-QS) BIS Factory
Event
ตรวจระบบ Feed Additive and Pre- Nixture Quality System (FAMI-QS) BIS Factory
Read More
อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน กรมปศุสัตว์
Event
อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน กรมปศุสัตว์
Read More