ร่วมกิจกรรมงาน PRODUCTION DAY 2022
Event
ร่วมกิจกรรมงาน PRODUCTION DAY 2022
Read More
ร่วมงานครบ 20 ปี สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และ THE 16 TH IPCD 2022
Event
ร่วมงานครบ 20 ปี สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และ THE 16 TH IPCD 2022
Read More
จัดสัมมนา หัวข้อ REPOPULATION กลับไปยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน
Event
จัดสัมมนา หัวข้อ REPOPULATION กลับไปยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน
Read More
มอบครุภัณฑ์รถพ่วงบรรทุกของแต่งกีบ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
Event
มอบครุภัณฑ์รถพ่วงบรรทุกของแต่งกีบ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
Read More
จัดการระบบมาตรฐาน GMP สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า
Event
จัดการระบบมาตรฐาน GMP สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า
Read More
จัดงานอบรม หัวข้อ “กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี REAL TIME PCR วิเคราะห์ผล และเฝ้าระวังโรค ASFV”
Event
จัดงานอบรม หัวข้อ “กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี REAL TIME PCR วิเคราะห์ผล และเฝ้าระวังโรค ASFV”
Read More
ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจมาตรฐาน GMP และ HACCP ของ BIS FACTORY
Event
ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจมาตรฐาน GMP และ HACCP ของ BIS FACTORY
Read More
การสัมมนา “เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASP”
Event
การสัมมนา “เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASP”
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การติดตั้งแล็บ REAL-TIME PCR และ ELISA เพื่อวินิจฉัยโรคในฟาร์มสุกร” ให้กับลูกค้า คุณบุญสร้าง ประสิทธิ์ผล
News
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การติดตั้งแล็บ REAL-TIME PCR และ ELISA เพื่อวินิจฉัยโรคในฟาร์มสุกร” ให้กับลูกค้า คุณบุญสร้าง ประสิทธิ์ผล
Read More
การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม
Event
การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม
Read More
BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH & HUVEPHARMA HALF YEAR MEETING 2022
Event
BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH & HUVEPHARMA HALF YEAR MEETING 2022
Read More
จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”
Event
จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”
Read More