บริษัท ไบโอซายน์ แอลนิมัลธ์ เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราช
Event
บริษัท ไบโอซายน์ แอลนิมัลธ์ เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราช
Read More
สัมมนางาน ONE DSM
Event
สัมมนางาน ONE DSM
Read More
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
Event
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
Read More
งานเปิดตัว New Product LYPOTECH EC
Event
งานเปิดตัว New Product LYPOTECH EC
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วยวิธี PCR สำหรับทีมงาน CPFภาคใต้
Event
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วยวิธี PCR สำหรับทีมงาน CPFภาคใต้
Read More
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดมอบกระเช้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2566
Event
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดมอบกระเช้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2566
Read More
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “ ให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารและในการรักษา “
Event
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “ ให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารและในการรักษา “
Read More
NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566
Event
NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566
Read More
Kick off NIC 2023 “New Adventure Journey”
Event
Kick off NIC 2023 “New Adventure Journey”
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดมอบกระเช้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ต้อนรับปีเถาะ
Protestkit
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดมอบกระเช้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ต้อนรับปีเถาะ
Read More
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การสัมมนา ทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ RT PCR
Event
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การสัมมนา ทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ RT PCR
Read More
งาน “ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022”
Event
งาน “ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022”
Read More