15 February 2024

NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ 2024

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้เข้ามอบของขวัญให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และที่ปรึกษา นำโดย ผู้บริหาร น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ และทีมขาย