15 March 2024

งานสัมมนา "Easimix On tour" ครั้งที่ 1

วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์สินค้า "Easimix On tour" ครั้งที่1 ให้กับลูกค้าผู้ที่มีความสนใจ โดยมี น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ กรรมการบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และ น.สพ.จัตุพล วิรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และทีม เป็นวิทยากรให้ความรู้และรายละเอียดการใช้สินค้า ณ โรงแรมศาลาอยุธยา จังหวัดอยุธยา