Nutrition Improvement | Feed Additive

Nutrimix For Mineral Concentrate

Nutrition Improvement | Feed Additive

Nutrimix For Mineral Concentrate

(พรีมิกซ์แร่ธาตุเข้มข้นสำหรับสัตว์)

ส่วนประกอบ

สารผสมล่วงหน้าแร่ธาตุเข้มข้นสำหรับสัตว์

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์

ขนาดบรรจุ

25 KG./ถุง