Protestkit | Swine

Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit

Protestkit | Swine

Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit

“มีความแม่นยำ มีความจำเพาะ และความไว เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ก่อนนำไปผสมเทียม”