Bioscience Animal Health | Nutrition

Aviform FPD

Bioscience Animal Health | Nutrition

Aviform FPD

เอวิฟอร์ม เอฟพีดี คือ สารละลายวิตามินบีรวมและแร่ธาตุ ใช้สำหรับละลายน้ำให้สัตว์กินเพื่อลดปัญหาเท้า อุ้งเท้าอักเสบในไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ และลดปัญหาผิวหนังอักเสบ

เกล็ดเปื่อยยุ่ย ในสัตว์น้ำ ผลิตจากโรงงานยุโรปได้มาตราฐาน FCA

คุณลักษณะ
  1. ประกอบด้วยวิตามิน และธาตุรวมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการสร้าง ซ่อมแซมเซลผิวหนัง และโครงสร้างของสัตว์ ( Epidermis regeneration )
  2. มีฤทธิ์ในการเพิ่มความแข็งแรงของลำไส้ ( Gut integrity )
  3. มีฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้
  4. มีฤทธิ์ Antioxidant โดยเพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์ GPX และ Copper – Zn SOD ที่มีฤทธิ์ลดปฏิกิริยาการอักเสบ
ประโยชน์
  1. ช่วยทำให้อุจจาระสัตว์แห้งขึ้น และทำให้สิ่งปูรองไม่แฉะ
  2. ลดปัญหา Burn Feet และปัญหาเท้าอักเสบ ( Foot Pad Dermatitis )
  3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่
  4. ช่วยลดปัญหาผิวหนังอักเสบเปื่อยยุ่ยในไก่เนื้อ
  5. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเกล็ดปลา และผิวหนังปลา กุ้ง
ขนาดการใช้

1 ลิตร/น้ำ 1000 ลิตร ระหว่างวันที่ 17-27

8 ชม./วัน หรือใช้ในกรณีช่วงที่พบปัญหา

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด