Nutrition Improvement | Disinfectant

Pankill

Nutrition Improvement | Disinfectant

Pankill

ส่วนประกอบ

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ “ประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อสูงและปลอดภัยกว่า”

คุณสมบัติ
  • จัดการกับ ASF ที่ความเข้มข้น น้ำยาฆ่าเชื้อ 1kg : น้ำ 500 ลิตร
  • ทำงานได้ในสภาวะที่น้ำกระด้าง
  • ลดการสะสมตะกรันและไม่กัดกร่อนพื้นผิวและวัสดุ
  • ไม่ระคายเคืองต่อคนและสัตว์
วิธีใช้:
  • พื้นผิว: 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
  • ท่อน้ำ แท็งค์ โรงเรือน: 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
  • น้ำกิน: 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม / ซอง