Pedex | Tris-Pro

Tris-Pro

Pedex | Tris-Pro

Tris-Pro

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องหูและผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยง มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

  • TRIS รักษาสมดุลของ pH ในช่องหูให้เหมาะสม
  • EDTA จับโลหะไอออนที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้พนังเซลล์เกิดความเสียหาย
  • PHMB ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
  • HA เป็นสารเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิว พร้อมทั้งช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวแข็งแรง