Beyond Animal Wellbeing

Beyond Animal Wellbeing

Beyond Animal Wellbeing

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาดปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

Beyond animal Wellbeing

“To be the trusted leader of the animal health industry and BIOTECH Company that offers reliable, innovative products, and provides an array of cutting-edge services and creative solutions in Thailand and the ASEAN Economic Community / the ASEAN region.”

บริการของเรา

ที่ปรึกษาฟาร์ม ครบวงจร
โปรแกรมการป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
โปรแกรมการตรวจและ วินิจฉัยโรคทางเซรุ่มวิทยา
โปรแกรมจัดการความ ปลอดภัยทางชีวภาพ และสุขอนามัย
การตรวจวิเคราะห์ วัตถุดิบอาหารสัตว์
การจัดทำสูตร อาหารสัตว์
โปรแกรมการตรวจ และติดตามการผลิต อาหารสัตว์
การจัดการและเพิ่มทักษะ บุคลากรของฟาร์ม

ทำความรู้จัก BIS Group

ธุรกิจของกลุ่ม BIS

ธุรกิจของกลุ่ม BIS