Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Poultry

Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Poultry

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสัตว์ปีก)

ส่วนประกอบ

สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับไก่ เป็ด

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในไก่ เป็ด

ขนาดบรรจุ

25 KG./ถุง