Nutrition Improvement | Feed Additive

Nutrimix For Swine

Nutrition Improvement | Feed Additive

Nutrimix For Swine

(พรีมิกซ์วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับสุกร)

ส่วนประกอบ

สารผสมล่วงหน้าวิตามินแร่ธาตุสำหรับสุกร

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุกร

ขนาดบรรจุ

25 KG./ถุง