Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Sow

Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Sow

พรีมิกซ์สำหรับสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

ส่วนประกอบ

สังกะสี แมงกานีส เหล็ก ซีลิเนียม และ โครเมียม รวมทั้งยังได้รับกรดอะมิโนจำเป็น: เมทไธโอนีน ด้วย

คุณสมบัติ

ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

  • เพิ่มความแข็งแรงของกีบและขา
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
  • เพิ่มจำนวนลูกต่อแม่สุกรและเพิ่มความแข็งแรงของลูกแรกคลอด
ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัมต่อถุง