Nutrition Improvement | Feed Additive

LYPOTECH EC

Nutrition Improvement | Feed Additive

LYPOTECH EC

คุณสมบัติ
  • ช่วยในการสร้าง Micelle ของน้ำมันในอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมไขมันในสัตว์
  • ทดแทนการใช้น้ำมันในอาหารสัตว์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและนำส่งสารอาหารในร่างกายสัตว์
ขนาดบรรจุ

20 kg./bag