Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Lean

Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Lean

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสุกรขุน)

ส่วนประกอบ

สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับสุกร

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในสุกร

ขนาดบรรจุ

25 KG./ถุง