Nutrition Improvement | Feed Additive

Vistabet 96

Nutrition Improvement | Feed Additive

Vistabet 96

ส่วนประกอบ

สารบีเทนอีนชนิด Betain anhydrousชนิดผง โดยมีปริมาณของเบตาอีนไม่น้อยกว่า 96% เป็นสารที่สกัดธรรมชาติโดยมาจากหัวพืชบีทรูท

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลดการเกิดความเครียด เพิ่มกลุ่มเมธิลกรุ๊ปให้กับสัตว์ทำให้สัตว์ได้รับเมทไธโอนีนมากขึ้น

ขนาดบรรจุ

25 กก./ถุง