Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Boss

Nutrition Improvement | Feed Additive

Optimix Boss

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับโคเนื้อ)

ส่วนประกอบ

สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับโคเนื้อ

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ

ขนาดบรรจุ

25และ5 KG./ถุง