Pedex | NOVATEC

Novatec Novasorb

Pedex | NOVATEC

Novatec Novasorb

Novatec ผลิตไหมเย็บแบรนด์แรกของไทย

  • ไหมเย็บแผลชนิดสังเคราะห์, ละลายได้, เส้นถัก
  • แรงยึดบาดแผล 28 วัน และละลายหมดภายใน 60 วัน
  • ใช้ในงานศัลยกรรมทั่วไป เช่น เย็บปิดชั้นกล้ามเนื้อ ,ชั้นผิวหนัง