Pedex | NOVATEC

BLUGEL

Pedex | NOVATEC

BLUGEL

  • ไฮโดรเจลผสมโลหะเงินนาโนสีฟ้า
  • ช่วยกำจัดเนื้อตายทั้ง Black Necrotic and Slough Tissue และช่วยเร่งการหาย ของแผลที่หายยากๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ
  • สิ่งที่ต่างจากไฮโดรเจลที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ คือการผสมโลหะเงินนาโนสีฟ้า ที่ช่วยลดอัตราการติดเชื้อในแผลลงได้