Pedex | NOVATEC

BluMembrane

Pedex | NOVATEC

BluMembrane

  • วัสดุปิดแผลแนวใหม่ที่ผสมโลหะเงินนาโน
  • เหมือนกับ BluRibbon แต่มีขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 จึงกับแผลขนาดใหญ่ เช่น แผลไฟไหม้ น้ำร้อน ลวก
  • เนื่องจากเป็นวัสดุปิดแผลที่ชื้น จึงช่วยลดความ เจ็บปวดของแผลไฟไหม้น น้ำร้อนลวกลงได้มาก ประกอบกับมีนาโนซิลเวอร์ที่ฆ่าเชื้ออโรคได้อย่างมี ประสทธิภาพและออกฤทธิ์นาน