Pedex | Dr.Choice

Training Pads

Pedex | Dr.Choice

Training Pads

กรรมวิธีการผลิตแผ่นรองซับของ Dr.Choice ใช้เทคโนโลยีของ SAP SAP (Superabsorbent polymer) หรือที่เรียกว่า สารโพลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวด เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ มีความสามารถในการดูดซับและกักเก็บน้ำได้ถึง 300 เท่า ของปริมาณตัวเอง มักพบในรูปแบบเม็ดเล็กๆ เมื่อเม็ดบีดเหล่านี้สัมผัสกับของเหลว จะเปลี่ยนรูปร่าง พองตัวเป็น"เจล"

ข้อดีของ SAP

  • ดูดซับและกักเก็บของเหลว จํานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
  • จลจะช่วยดักจับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่น และการพองตัวของเจล จะช่วยปิดช่องว่าง ของแผ่น SAP ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวได้
  • เนื่องจาก SAP สามารถดูดซับของเหลวได้ อย่างว่องไว จึงช่วยทําให้ชั้นบนสุดแห้ง ลดการเปียกชื้นได้อย่างรวดเร็ว