Pedex | MacroPhar

Tofamate Tab 6mg

Pedex | MacroPhar

Tofamate Tab 6mg

สรรพคุณ

  • สุนัข : ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด และ อักเสบระยะเฉียบพลัน ในโรคความผิดปกติในการเคลื่อนไหว แบบเรื้อรัง
  • แมว : ใช้รักษา และ บรรเทาอาการไข้ ในกลุ่มอาการ Febrile Syndrome เช่น ไข้จากการเป็นฝีหนอง หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ขนาด

  • 1 กล่อง มี 10 แผง แผงละ 10 เม็ด

วิธีการใช้

  • กินพร้อมกับอาหาร

ปริมาณการให้ยา

  • ให้ยา 1 เม็ด/นน. 1.5 กก. วันละ 1 ครั้ง เวลา 3 วันติดต่อกัน