Pedex | MacroPhar

MARBOXA Tab 80

Pedex | MacroPhar

MARBOXA Tab 80

สรรพคุณ

ใช้รักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง สำหรับสุนัข และ แมว

  • การติดเชื้อที่ผิวหนัง และ เนื้อเยื่ออ่อน ( Skinfold Pyoderma , Impetigo , Folliculitis , Furunculosis , Cellulitis ) ที่เกิดจากเชื้อที่มีความไวต่อยา
  • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (UTI) ที่เกิดจากเชื้อที่มีความไวต่อยา สามารถใช้ในรายที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเกี่ยวเนื่องกับต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis)
  • การติดเชื้อในทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อที่มีความไวต่อยา

ขนาด

  • 1 กล่อง มี 12 เม็ด

วิธีการใช้

  • ป้อนให้โดยตรง หรือ ผสมอาหาร

ปริมาณการให้ยา

  • นน. 40 กก./ยา 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง