Pedex | MDS

MOMETAMAX 15GR

Pedex | MDS

MOMETAMAX 15GR

สรรพคุณ

  • รักษาหูอักเสบอันเนื่องมาจากเชื้อรา
  • ใช้รักษาอาการอักเสบของหูชั้นนอกในสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อยีสต์ (Malassezia Pachydermatis) และ เชื้อแบคทีเรีย (Pseudomonus spp. , [ รวมถึง P.aeruginosa ] , Coagulase-Positive Staphylococci , Enterococcus Faecalis , Proteus Mirabilis และ Beta-Hemolytic Streptococci) ที่ไวต่อยา

ขนาด 15 กรัม

วิธีการใช้

  • ควรมีการทำความสะอาด และ เช็ดช่องหูชั้นนอกให้แห้งก่อนใช้ยา ก่อนหยดยาต้องตรวจให้แน่ใจว่าเยื่อแก้วหูไม่ฉีกขาด
  • สุนัขน้ำหนักน้อยกว่า 30 ปอนด์ (13.6 กก.)
  • ใช้ 4 หยด (สำหรับขนาดบรรจุ 7.5 ,15 และ 30 กรัม)
  • หรือ 2 หยด (สำหรับขนาดบรรจุ 215 กรัม)
  • วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน