Pedex | MDS

BRAVECTO SPOT ON FOR DOGS

Pedex | MDS

BRAVECTO SPOT ON FOR DOGS

กำจัดเห็บหมัด ไรขี้เรื้อน ไรหู ป้องกันได้นาน 3 เดือน

ทำลายวงจรชีวิตของเห็บหมัดอย่างได้ผล

  • ยานี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของโรคผิวหนังอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้น้ำลายหมัด
  • ใช้เสริมประกอบการรักษา ไรขี้เรื้อน ขี้เรื้อนแห้ง ไรในหู
  • ปลอดภัย ใช้ได้กับสุนัข อยู่ในระหว่างผสม ท้องหรือให้นมลูก
  • ไม่ควรอาบน้ำสุนัข หรือสัมผัสน้ำหรือว่ายน้ำ ภายใน 3 วันหลังการใช้ยานี้
  • ไม่ควรใช้ยานี้ซ้ำแก่สุนัขในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันน้อยกว่า 8 สัปดาห์

วิธีใช้ :  ชนิดหยดหลังสุนัข

  • แหวกขนและหยดยาลงบนผิวหนังระหว่างหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง (บริเวณที่เลียไม่ถึง) จนยาหมดหลอด เดือนละ 1 ครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขเมื่อใช้ยานี้จนกว่ายาจะแห้ง