Pedex | Boehringer Ingelheim

NexGard

Pedex | Boehringer Ingelheim

NexGard

 NexGard ยาป้องกันเห็บ หมัด สำหรับสุนัข

ข้อบ่งใช้

  • ใช้สำหรับรักษาการติดหมัดในสุนัข ได้นานอย่างน้อย 5 สัปดาห์ โดยสามารถใช้ในการควบคุม โรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้น้ำลายหมัด
  • ใช้สำหรับการติดเห็บในสุนัข โดยการรักษาแต่ละครั้งสามารถฆ่าเห็บได้เป็นระยะเวลา 1 นานเดือน โดยเห็บและหมัดจะต้องอยู่บนตัวสุนัขและดูดเลือดเป็นอาหาร เพื่อที่จะได้รับตัวยาสำคัญที่อยู่ในกระแสเลือดของสุนัข