Pedex | Boehringer Ingelheim

NexGard Spectra

Pedex | Boehringer Ingelheim

NexGard Spectra

Nexgard Spectra (ชนิดเคี้ยว) ผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาและป้องกันเห็บ หมัด ป้องกันการเกิดพยาธิหนอนหัวใจ ชนิดเคี้ยวตัวยา afoxolaner และ milbemycin oxime

ข้อบ่งใช้

  • ช่วยกำจัดหมัดและเห็บในสุนัข
  • ออกฤทธิ์กำจัดเห็บตาย ภายใน 12 ชั่วโมง
  • ออกฤทธิ์กำจัดหมัดตาย ภายใน 8 ชั่วโมง
  • ทำลายวงจรชีวิตของเห็บหมัดหมัดอย่างได้ผล
  • ใช้เสริมประกอบการรักษา ไรขี้เรื้อนขุมขน ขี้เรื้อนแห้ง ไรในหู
  • ป้องการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจ
  • กำจัดพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร ในระยะโตเต็มวัย ได้แก่ พยาธิตัวกลม และพยาธิแส้ม้า ป้องกันได้นาน 1 เดือน

NexGard Spectra ยากินกำจัดเห็บหมัด กันพยาธิหัวใจ ถ่ายพยาธิลำไส้ (1 กล่องบรรจุ 3 ก้อน) ชนิดเคี้ยว ตัวยา afoxolaner และ milbemycin oxime แก้ปัญหาดื้อยาเดิมๆ หลังกินสามารถว่ายน้ำ อาบน้ำ แช่น้ำ โดนฝนได้ ไม่ทำให้ตัวยาเสื่อม

วิธีใช้: ให้สุนัขกิน 1 ก้อน เดือนละ 1 ครั้ง