Pedex | Boehringer Ingelheim

Broadline

Pedex | Boehringer Ingelheim

Broadline

ยาหยดหลังคอ ป้องกัน เห็บ หมัด ไร พยาธิภายในและพยาธิหัวใจในแมว ยาหยดหลังใหม่ล่าสุดนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ใช้กำจัดเห็บ หมัด ไรขี้เรื้อน ปรสิตทั้งภายนอกและภายในมากกว่า 20 ชนิด

คุณสมบัติ : สำหรับแมวที่ติดปรสิต 3 ชนิดร่วมกัน ได้แก่ พยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลมและปรสิตภายนอก

  • ใช้รักษาและป้องกันหมัด สามารถกำจัดหมัดได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังหยดยา การให้ยา 1 ครั้ง สามารถป้องกันการติดหมัดได้อย่างน้อย 1 เดือน
  • ป้องกันการติดหมัดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของหมัดในระยะที่ยังไม่โตเต็มวัย (ไข่ ตัวอ่อนและดักแด้) ได้นานมากกว่า 1 เดือน
  • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเพื่อควบคุมอาการภูมิแพ้ผิวหนังที่เกิดจากหมัด
  • ใช้รักษาเพื่อป้องกันเห็บโดยสามารถกำจัดเห็บภายใน 48 ชั่วโมงหลังหยดยา การให้ยา 1 ครั้ง สามารถป้องการติดเห็บได้นานอย่างน้อย 3 สัปดาห์
  • ใช้รักษาโรคไรขี้เรื้อนแห้งในแมว
  • ใช้รักษาการติดพยาธิตัวตืด ที่โตเต็มวัย
  • ใช้รักษาการติดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (ตัวอ่อนระยะที่ 3, ระยะที่ 4 และโตเต็มวัย)
  • ใช้รักษาโรคพยาธิในปอด (ตัวอ่อนระยะที่ 3, ระยะที่ 4 และโตเต็มวัย)
  • ใช้รักษาพยาธิในกระเพาะปัสสาวะ
  • ป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจเป็นระยะเวลา 1 เดือน