Pedex | Boehringer Ingelheim

FRONTLINE PLUS

Pedex | Boehringer Ingelheim

FRONTLINE PLUS

FRONTLINE PLUS ตัวจริงเรื่องการกำจัดเห็บหมัด

ป้องกันและกำจัดเห็บหมัดอย่างได้ผลสำหรับสุนัข เพราะเห็บหมัดมีอยู่ทุกที่ ปกป้องน้องหมาด้วย FRONTLINE® PLUS DOG เป็นประจำทุกเดือน ช่วยกำจัดวงจรชีวิตของเห็บหมัด ตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย ทั้งยังป้องกันการเกิดซ้ำของเห็บหมัดรุ่นถัดไป