Nutrition Improvement | Vaccine

Fostera PCV

Nutrition Improvement | Vaccine

Fostera PCV

ส่วนประกอบ

วัคซีนชนิดเชื้อตายป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร

ขนาดการใช้

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2cc/สุกร

ฉีดลูกสุกรอายุ3สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงแม่พันธุ์

ขนาดบรรจุ

50 dose ต่อ ขวด