Nutrition Improvement | Vaccine

PRO-VAC (R) CIRCOMASTER ONE-SHOT

Nutrition Improvement | Vaccine

PRO-VAC (R) CIRCOMASTER ONE-SHOT

ส่วนประกอบ

วัคซีนชนิดเชื้อตายป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร

ขนาดการใช้

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 cc/สุกร

ฉีดลูกสุกรอายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงแม่พันธุ์

ขนาดบรรจุ

50 dose ต่อ ขวด